Hiệp Khách thân mến,

Hãy biến một món vũ khí tầm thưởng trở thành cỗ máy lợi hại tàn bạo nhất với tính năng Rèn.

Cường Hóa

Cường hóa trang bị giúp tăng thêm điểm thuộc tính.

Cường hóa tối đa là cấp 13.

Nguyên liệu cường hóa bao gồm :

 • Đá Cường Hóa : Cường hóa từ +1 -> +6
 • Đá Hỗn Nguyên : Cường hóa từ +7 -> +10
 • Đá Càn Khôn : Cường hóa từ +11 -> +13

Trang bị +7 trở về sau nếu cường hóa thất bại , cấp cường hóa sẽ trở về 0.

Vũ khí +7 trở về sau, sẽ có hiệu ứng phát sáng .

 

Khảm Nạm

Khảm ngọc tăng thêm điểm thuộc tính.

Có tất cả 4 loại ngọc :

 • Đá Kim Cang khảm vũ khí
 • Đá Hàn Ngọc khảm trang phục, hộ thủ, giày
 • Đá Mã Não khảm Thú Cưỡi, Thú Cưng
 • Đá Hắc Diệu khảm chiến giáp, nội giáp, ám khí

Trang bị sẽ ngẫu nhiên số lỗ khảm, khi vừa nhận được ( tối đa 4 lỗ ).

Có thể tiêu hao KNB để mở thêm lỗ khảm.

Khắc Ấn

 • Khắc Ấn để nhận thêm 1 loại thuộc tính mạnh.
 • Chỉ có Vũ Khí và Quần Áo mới có thể Khắc Ấn.
 • Dùng Đá Thuộc Tính để khắc thuộc tính cho trang bị.
 • Dùng Bùa Giải Trừ để xóa thuộc tính đã khắc cho trang bị.
 • Khắc Ấn thuộc tính cho vũ khí tới cấp 6 sẽ có hiệu ứng phát sáng.

Chuyển Chức

Chuyển Chức Thú Cưỡi, Thú Cưng sẽ nhận thêm thuộc tính.

Thú Cưng, Thú Cưỡi có cấp bậc càng cao thì số lần chuyển chức càng nhiều, giai đoạn chuyển chức khác nhau cần thuốc nguyên liệu khác nhau.

Nguyên liệu chuyển chức yêu cầu :

 • Thú Cưỡi : Kỵ Hồn, Thần Kỵ Đan
 • Thú Cưng : Thú Hồn, Linh Thú Đan

 

Phụ Hồn

 • Phụ Hồn giúp tăng Công Võ và Võ Thủ của trang bị.
 • Chỉ có trang bị Võ Huân mới có thể Phụ Hồn.
 • Dùng Đá Hồn để nhận điểm Hồn Lực.

Thu Hồi

 • Dùng để thu hồi lại điểm hồn lực từ trang bị không cần dùng nữa.
 • Sau khi thu hồi hồn lực, cấp phụ hồn của trang bị trở về 0.
 • Với trang bị phụ hồn lv3 trở lên, khi thu hồi sẽ bị mất 1 ít hồn lực.