Hiệp Khách thân mến!

Một số trường hợp người chơi tham gia trò chơi không thấy hiển thị nút Mobo. Dưới đây là hướng dẫn điều chỉnh để hiển thị nút Mobo:

Đối với thiết bị có Trung Tâm Bảo Mật/Bảo Mật


Bước 1: Tại giao diện màn hình chính chọn Bảo Mật/Trung Tâm Bảo Mật

 

Bước 2: Chọn "QUYỀN"

Bước 3: Chọn "QUYỀN KHÁC"

Bước 4: Chọn ứng dụng “HIỆP KHÁCH GIANG HỒ"


Bước 5: Chọn "CHẤP NHẬN" cho phép “HIỂN THỊ CỬA SỐ POPUP"

Đối với thiết bị không có Trung Tâm Bảo Mật/Bảo Mật


Bước 1: Vào Settings.


Bước 2: Vào Apps -> Chọn Ứng Dụng HIỆP KHÁCH GIANG HỒ

Bước 3: Chọn PERMISSION MANAGER


Bước 4: Chọn DISPLAY POP-UP WINDOWN/HIỂN THỊ CỬA SỔ NỔI -> Chọn ACCEPT/ĐỒNG Ý