Hiệp Khách thân mến,

Hiệp Lữ được mở ở level 30, là tính năng kết hôn của Hiệp Khách Giang Hồ. 

Cầu Hôn

Để kết hôn, bạn cần chọn Tín Vật và Hảo Hữu muốn cầu hôn.

Có 3 loại Tín Vật: Nhẫn Vàng, Nhẫn Bạch Kim, Nhẫn Kim Cương

Mỗi loại Tín Vật có ảnh hưởng đến thuộc tính cộng thêm sau khi kết hôn:

STT Vật phẩm Hình ảnh Giá Thuộc tính cộng Thuộc tính khác
1 Nhẫn Vàng 99 KNB khóa HP +5, Tấn Công +5 Phu thê cùng online, mỗi 5 phút được 1 điểm Hạnh Phúc
2 Nhẫn Bạch Kim 520 KNB HP +50, Tấn Công +20, Kháng Liên Kích +1% Phu thê cùng online, mỗi 4 phút được 1 điểm Hạnh Phúc
3 Nhẫn Kim Cương 1314 KNB HP +300, Tấn Công +100, Kháng Liên Kích +2%, Tăng Sát Thương +2% Phu thê cùng online, mỗi 3 phút được 1 điểm Hạnh Phúc

Hiệp Lữ

Sau khi kết hôn, phu thê được tăng lực chiến và thuộc tính.

Có thể tăng bậc đám cưới khi điểm Thân Mật giữa phu thê đủ để tăng bậc.

Tăng bậc giúp tăng lực chiến và thuộc tính cộng thêm của phu thê.

Để tăng độ thân mật có thể Nắm Tay (dùng 500.000 Đồng, tăng 2000 Độ Thân Mật), Ôm (dùng 40 KNB khóa, tăng 2000 Độ Thân Mật), Hôn (dùng 100 KNB, tăng 10.000 Độ Thân Mật)

Mỗi hành động Thân Mật mỗi ngày có thể thực hiện 1 lần.

Phó Bản Hiệp Lữ

4 cấp phó bản.

Tăng bậc hôn nhân sẽ mở khóa phó bản mới.

Khi vào phó bản sẽ cần khiêu chiến với boss phó bản.

Phần thưởng:

  • Cuộn Thân Mật
  • Đá Phu Thê
  • EXP

 

Tương Ái

Khi Online cùng lúc hoặc tặng hoa sẽ được tăng điểm Hạnh Phúc.

Điểm Hạnh Phúc nhận được từ online cùng lúc phụ thuộc vào Tín Vật sử dụng khi kết hôn.

Có 3 loại hoa: Tình Nồng Nàn, Tình Say Đắm, Tình Trọn Kiếp. Tặng mỗi loại hoa được cộng số điểm khác nhau.

Điểm Hạnh Phúc dùng để tăng bậc và cấp Tương Ái. Khi tăng bậc và cấp sẽ cộng thêm điểm thuộc tính cho phu thê.

Ly Hôn

3 loại Ly Hôn:

  1. Thỏa Thuận Ly Hôn: Sau khi đối phương đồng ý là có thể ly hôn, không thu phí bất kỳ.
  2. Cưỡng Chế Ly Hôn: Không cần bên còn lại đồng ý vẫn có thể ly hôn, tiêu hao 500KNB.
  3. Ly Hôn Mất Tích: Bạn đời không online 10 ngày có thể ly hôn, không thu phí bất kỳ.