Hiệp Khách thân mến,

HKGH có hệ thống đối kháng đa dạng là Võ Lâm Huyết Chiến, Thế Lực Chiến, Môn Phái Chiến, Giang Hồ Chiến và Kỳ Trân Các. 

Sự Kiện

 • Bao gồm các tính năng đối kháng và 1 tính năng chiến đấu với quái
 • Mở ở level 50.
 • Khi tham gia hoạt động, Hiệp Khách sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn, danh hiệu cao quý.

Võ Lâm Huyết Chiến

Thời gian mở:

Mở lúc 13:00 - 13:15

Mô tả:

 • Sau khi sự kiện được mở, người chơi sẽ được dịch chuyển đến Chiến Trường thống nhất để tiến hành PK. Khi kết thúc người sống sót cuối cùng sẽ dành chiến thắng.
 • Ngoại hình của toàn bộ người chơi đều được thống nhất, trừ bản thân mình ra, toàn bộ người chơi khác đều hiển thị là "Hồn Chiến Giả". Thân mặc hóa trang "Khiêu Chiến Giả", vũ khí là "Bắc Hải Hồn Võ". Người chơi bảo lưu toàn bộ thuộc tính và kỹ năng Hóa Trang của bản thân, ngoại hình tiêu chuẩn sẽ không tăng thêm thuộc tính.
 • Sau 13:20, lối vào Huyết Chiến được đóng lại, không thể vào nữa, tử vong vào lúc này sẽ rời khỏi phó bản, cho đến khi phó bản chỉ còn lại 1 người sau cùng.
 • 5 phút trước khi sự kiện kết thúc, sẽ làm mới ngẫu nhiên Sát Lục Ma Thú hỗ trợ dọn dẹp người chơi.

Lịch trình sự kiện:

 • Sau khi sự kiện diễn ra, sẽ có thời gian chuẩn bị là 3 phút, không thể PK vào thời gian này.
 • Sau khi vào chiến trường sẽ làm mới boss Hồn Khiêu Chiến Giả, khi tiêu diệt sẽ đánh rơi lượng lớn Mảnh Hóa Trang Khiêu Chiến Giả.
 • 3 phút sau khi sự kiện diễn ra sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn đại hỗn đấu, lúc này người chơi có thể PK ngẫu nhiên và sẽ hồi sinh trong điểm hồi sinh của bản đồ.
 • Sau khi sự kiện mở được 13 phút, lối vào sẽ được đóng lại, lúc này bước vào giai đoạn quyết đấu. Người chơi tử vong sẽ rời khỏi phó bản, không thể hồi sinh.
 • 5 phút trước khi sự kiện kết thúc, khắp bản đồ sẽ làm mới ra Sát Lục Thánh Thú cho dọn dẹp người chơi ra khỏi phó bản, cho đến khi chỉ còn người chơi sau cùng sống sót. Người sống sót cuối cùng là người chiến thắng.

Phần thưởng:

EXP

Danh Hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất (Dành cho người sống sót cuối cùng)

Mảnh Khiêu Chiến (hóa trang) (nhận khi tiêu diệt Boss Hồn Khiêu Chiến Giả)

Thế Lực Chiến

Thời gian mở

Mở lúc 20:00 - 20:20

Mô tả

 • Khi sự kiện kết thúc, Thế Lực nào có tích điểm cao hơn sẽ dành chiến thắng. Nếu cùng số điểm, cả 2 bên cùng thất bại.
 • Chính và Tà đều có khu vực hồi sinh của mình, người chơi không thể rời khỏi khu vực này trong thời gian chuẩn bị. Thế Lực Chiến có Tượng Lớn, Tượng vừa, Tượng nhỏ có thể hồi sinh và có Quái được phân bố khắp chiến trường.
 • Sau khi sự kiện bắt đầu, tiêu diệt người chơi đối phương, tượng của đối phương và Quái Trung Lập sẽ nhận được điểm số khác nhau.
 • Có xếp hạng điểm cá nhân và xếp hạng điểm Thế Lực là tổng điểm của toàn bộ người chơi của Thế Lực đó.

Phần thưởng

- Thế Lực dành chiến thắng:
Sẽ nhận được 100 vạn EXP và 5 vạn Đồng.
Sẽ nhận được danh hiệu:

Hạng Danh hiệu
Hạng 1 Chân Long Hoàng Đế
Hạng 2 Trấn Quốc Nguyên Soái
Hạng 3-4 Hổ Uy Tướng Quân
Hạng 5-6 Uy Vũ Hiệu Úy

- Thế Lực thất bại:
Sẽ nhận được 60 vạn EXP và 3 vạn Đồng.
- Phần thưởng cá nhân:

Hạng Phần thưởng
Hạng 1 5 vạn Võ Huân
Hạng 2-3 4 vạn Võ Huân
Hạng 4-10 3 vạn Võ Huân
Hạng 11-50 2.5 vạn Võ Huân
Hạng 51-999 2 vạn Võ Huân

Môn Phái Chiến

Thời gian mở

Mở lúc 19:00 - 19:20

Mô tả

 • Môn Phái Chiến chính tà độc lập, được mở vào 19:00, chiến đấu được chia làm Chiến Đấu Ngoại Thành Hoàng Thành Đại Điện. Sau 20 phút, lối vào Hoàng Thành Đại Điện sẽ đóng lại. Môn Phái Duy Nhất ở lại trong Đại Điện sẽ giành được chiến thắng, Môn Phái giành chiến thắng cuối cùng sẽ trở thành Phe Thủ Thành của lần Môn Phái Chiến tiếp theo.
 • Khu vực Ngoại Thành là chế độ đối kháng của phe Thủ và Công thành, trong Đại Điện là Chế độ Tấn công Môn Phái (Cưỡng chế)
 • Sau 19:20, Hoàng Cung sẽ đóng lại, không thể vào nữa, khi tử vong vào lúc này sẽ rời khỏi Phó Bản, Môn Phái duy nhất tồn tại trong Hoàng Cung sẽ giành được chiến thắng. Nếu khi sự kiện kết thúc có nhiều Môn Phái ở lại trong Hoàng Cung thì lần Môn Phái Chiến này không có Môn Phái nào dành chiến thắng.

Lịch trình công thủ

Phe Công Thành:


1. Sau khi sự kiện bắt đầu, bắt đầu công 3 Cổng Thành theo thứ tự.
2. Tiêu diệt phe Thủ Thành đến phòng thủ, bước vào Hoàng Cung để giành chiến thắng sau cùng.

Phe Thủ Thành:


1. Thành viên Thủ Thành thông qua cổng dịch chuyển để đến ngoại thành để tiêu diệt phe Công Thành, ngăn chặn phe Công Thành công phá cửa thành.
2. Sau khi 3 cửa thành đều bị công phá, bước vào Hoàng Thành Đại Điện để tranh đoạt chiến thắng sau cùng.

Lưu ý

1. Khu Ngoại Thành có thể hồi sinh tại chỗ, trong Hoàng Thành Đại Điện không thể hồi sinh tại chỗ.

Phần thưởng

 • EXP
 • Danh Hiệu Chính/Tà Phái Minh Chủ, Chính/Tà Phái Tinh Anh
 • Mảnh Chiến Giáp

Giang Hồ Chiến

Thời gian mở

Mở lúc 11:00 - 11:20

Mô tả

1. Sự kiện này có khu vực an toàn, bên ngoài khu an toàn có thể tự do chuyển đổi chế độ PK.
2. Trong phó bản mỗi cách 1 khoảng thời gian là sẽ nhận được 1 lượng lớn EXP.
3. Tiêu diệt Boss sự kiện sẽ nhận được lượng lớn EXP, trang bị, Đá Mã Não

Phần thưởng

 • EXP
 • Trang Sức, Trang Bị
 • Ngọc

 

Kỳ Trân Các

Thời gian mở

Mở lúc 12:00 - 24:00

Mô tả

 • Sự kiện áp dụng chế độ PK Thế Lực.
 • Trong phó bản, thu thập rương để nhận phần thưởng.

Phần thưởng

EXP
Đồng
Võ Huân


* Từ 11:30 - 12:00 : X2 thưởng Kỳ Trân Các