Hiệp Khách thân mến!

Để nhận quà sự kiện "Trải Nghiệm Alpha" và "Quà Nạp Alpha" các bạn làm các cách sau. Đầu tiên vào nút Mobo (nút màu trắng có chữ B cam ở mép màn hình) rồi chọn Event

Thời gian nhận quà: Từ 13h 13/10/2017 đến hết thời gian quy định của từng sự kiện

1. Với sự kiện Quà Nạp Alpha (Dành cho các Hiệp Khách đã nạp tiền ở Alpha Test)

Chọn "Quà Nạp Alpha"

 

 

Tiếp theo nhấn nút Tham Gia để chuyển sang sự kiện .Cuối cùng, nhấn "Nhận" ở giao diện sự kiện để nhận lại 150% KNB đã nạp ở Alpha Test.

Phần thưởng sẽ được gửi vào trong Thư của bạn.

Lưu ý:

- Sự kiện này chỉ áp dụng cho những ai đã tham gia giai đoạn alpha test của game.

- Sự kiện chỉ cho nhận trong 30 ngày kể từ ngày 13/10/2017

- Hiệp Khách chỉ có thể nhận quà 1 lần tại máy chủ 1 hoặc 2 của CBT

- Tài khoản Mobo nhận quà phải trùng với tài khoản Mobo đủ điều kiện sự kiện trong Alpha Test.

2. Với sự kiện Quà Trải Nghiệm Alpha (Dành cho các Hiệp Khách đạt level 30 trở lên ở giai đoạn Alpha Test)

Chọn "Trải Nghiệm Alpha"

 

Tiếp theo nhấn nút Tham Gia để chuyển sang sự kiện 

Cuối cùng, nhấn "Nhận" ở giao diện sự kiện để nhận phần thưởng.

Phần thưởng sẽ được gửi vào trong Thư của bạn.

Lưu ý:

- Sự kiện này chỉ áp dụng cho những ai đã tham gia giai đoạn alpha test của game.

- Sự kiện chỉ cho nhận trong 7 ngày kể từ ngày 13/10/2017

- Hiệp Khách chỉ có thể nhận quà 1 lần tại máy chủ 1 hoặc 2 của CBT

- Tài khoản Mobo nhận quà phải trùng với tài khoản Mobo đủ điều kiện sự kiện trong Alpha Test.