❅ Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, treo máy tại bản đồ, tham gia phó bản, săn boss...v...v... sẽ có xác suất nhận được vật phẩm sự kiện dùng để đổi phần thưởng gồm các chữ: HIỆP, KHÁCH, GIANG, HỒ  

❅ Lưu ý: 

03 ngày sẽ reset nhận quà 1 lần.

✪ Chỉ có thể đổi và nhận quà theo thứ tự từ trên xuống dưới.

❅ Thời gian:  7/12/2017 - 13/12/2017 

 

QUÀ ĐỔI VẬT PHẨM ĐỔI
 Rương Đá Công 3 *5

HIỆP*10

KHÁCH*10

Đá Hỗn Nguyên*10

HIỆP*15

KHÁCH*15

Thú Noãn Bậc 6*3

HIỆP*15

KHÁCH*15

GIANG*02

Cuộn 200k Võ Huân*1

HIỆP*30

KHÁCH*30

GIANG*08

Mảnh Võ Huân-Cụ*1

HIỆP*10

KHÁCH*10

GIANG*05

HỒ*2

Mảnh Võ Huân-Sức*1

HIỆP*30

KHÁCH*30

GIANG*14

HỒ*06

Mảnh Bàn Long*1

HIỆP*40

KHÁCH*40

GIANG*16

HỒ*08