Hiệp Khách thân mến,

Hệ thống thú nuôi đa dạng của Hiệp Khách Giang Hồ giúp tăng điểm thuộc tính cho nhân vật.

Mô Tả

Tăng bậc Linh Thú Sư giúp tăng điểm thuộc tính, dẫn theo được Thú Cưng cấp cao.

  • Thú cưng có 2 loại Thường và Thần, mỗi khi lên bậc sẽ thay đổi hình ảnh.
  • Để mở bậc mới, cần có Thú Noãn có bậc tương ứng. Thú Noãn kiếm được ở Bản Đồ Kho Báu.
  • Mỗi bậc Thú Cưng được tăng tối đa 5 cấp. Tích lũy điểm Thuần Thú (tích lũy điểm bằng mua
  • Cuộn Thuần Thú tại Tiệm hoặc đi phó bản Thuần Thú) để tăng cấp Linh Thú Sư.

Chi Tiết Các Loại Thú Nuôi

Bậc  Tên Hình ảnh
1 Hồng Kê
2 Phi Hồ
3 Điều Bì
4 Manh Tử
5 Tuyết Lang
6 Dực Điêu
7 Miêu Ưng
8 Hỏa Phụng
9 Manh Long