Hiệp Khách thân mến,

Cùng tìm kiếm thật nhiều bạn bè và quẩy Hiệp Khách Giang Hồ nào các bạn!

Môn Phái

Mở ở level 46.

tính năng bang hội của HKGH.

Khi nâng cấp Môn Phái, sẽ mở khóa các vật phẩm mua được ở Tiệmthêm Kỹ Năng môn phái.

Nhiệm Vụ Môn Phái

Mỗi lần sẽ hiển thị 8 nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ sẽ yêu cầu người chơi phải hạ được số lượng quái nhất định.

Sau một thời gian hệ thống tự động làm mới nhiệm vụ, có thể dùng 10 KNB để làm mới nhiệm vụ Môn Phái để kiếm nhiệm vụ phẩm chất cao hơn.

Phần thưởng

EXP

Lệnh Môn Phái (dùng để cống hiến Môn Phái)

Cống Hiến Môn Phái

Có thể cống hiến Môn Phái bằng KNB, ĐồngLệnh Môn Phái.

Góp 100.000 Đồng được 1 điểm Cống Hiến.

Góp 10KNB được 20 điểm Cống Hiến.

Góp 1 Lệnh Môn Phái được 5 điểm Cống Hiến.

Tiệm Môn Phái

Các vật phẩm ở Tiệm Môn Phái được mua bằng Điểm Cống Hiến cá nhân.

Cấp môn phái càng cao, càng mở khóa được nhiều vật phẩm bán tại Tiệm.

Các vật phẩm bán tại Tiệm:

STT Vật phẩm Giá Cấp Môn phái yêu cầu
1 Đồng 1000K 10 1
2 Võ Ý Đan Nhỏ 60 1
3 Vé Phó Bản 60 1
4 Bùa Hồi Sinh 30 1
5 Cửu Chuyển Đan Nhỏ 85 1
6 Tuyết Sâm Nhỏ 85 1
7 Cuộn 2K Thuần Thú 60 2
8 Mảnh Nội Giáp 15 2
9 Cửu Chuyển Đan Vừa 145 2
10 Tuyết Sâm Vừa 145 2
11 Cuộn 1K Thân Mật 30 3
12 Mảnh Chiến Giáp 15 3
13 Cửu Chuyển Đan Lớn 265 3
14 Tuyết Sâm Lớn 265 3
15 Cuộn 20K Võ Huân 120 4
16 Mảnh Ám Khí Trung 60 4
17 Phi Phong 30 4
18 Thẻ Tam Vĩ 24 giờ 1000 5

Kỹ Năng Môn Phái

Trưởng Môn Phái có thể dùng điểm Cống Hiến để tăng cấp kỹ năng.

Tăng hoặc mở khóa Kỹ Năng giúp thành viên toàn Môn Phái được hưởng buff từ Kỹ Năng.

Khi rời phái, điểm Cống Hiến và Kỹ năng không được bảo lưu.

STT Tên Mô tả Hình ảnh Cấp Môn Phái cần
1 HP Tăng Tăng HP tối đa cho toàn Môn Phái 1
2 Chuẩn Tăng Tăng tỉ lệ Chuẩn cho toàn Môn Phái 1
3 Né Tăng Tăng Né cho toàn Môn Phái 1
4 Võ Chuẩn Tăng Tăng tỉ lệ Võ Chuẩn cho toàn Môn Phái 1
5 Né Võ Tăng Tăng tỉ lệ Né Võ cho toàn Môn Phái 1
6 Võ Thủ Tăng Tăng tỉ lệ Võ Thủ cho toàn Môn Phái 2
7 Công Võ Tăng Tăng tỉ lệ Công Võ cho toàn Môn Phái 3
8 Phòng Thủ tăng Tăng tỉ lệ Phòng Thủ cho toàn Môn Phái 4
9 Tấn công tăng Tăng tỉ lệ Tấn Công cho toàn Môn Phái 5